Behind the curtains of Kalhoj shop!

Saame lähemalt tuttavaks Kalhoj loojatega ja poe taustaga!

In this blog post we will introduce you Mr and Mrs Kalhoj and we made a litte interview with them. From this interview you will also find out the meaning of the shop name ;) 

Introduce yourself with a few sentences, who are the creators of Kalhoj shop?

Esben: Original I come from the countryside in Jylland in Denmark. Not far from Billund. My dad is a Farmer, my mom worked 40years at LEGO and I myself worked 10 Summer Seasons in the LEGOLAND Park. In the 90ies I visited and lived in Latvia several times and I knew that when I finished my studies I wanted to go back. Now I have lived here non-stop for 20 years!

Mairita: I am also from the countryside, a small village ½ hour from Riga.  I am real naturelover and always dreamt about living in beautiful Sigulda. 15years ago my dream came through! I love music and dance, playing accordian and dancing folk-dance since my childhood.

 

Where did this idea come from to create this kind of shop? Why a Scandinavian product store?

Esben & Mairita: The idea did not came at once but developed over time step by step. We have for more than 15years supplied hotels and restaurants and we experienced that many friends asked for towels, wineglass and similiar for their homes. Also back in 2008 we started a webshop with Danish children clothes so in 2015 we combined everything in a „Kalhoj“ shop in Sigulda.

 

You had the store before in Latvia, why did it come to Tallinn and Noblessner now? Why not some other country?

Esben: We have always had a special connection to Tallinn and Estonia as we have many good hotel and restaurant clients here. Furthermore when Mairita and I in the 00s worked with incoming tourists we had a lot of Danes visting Estonia, and I actually was guide in Tallinn for many groups.

When the „Kalhoj“ shop in Sigulda became popular we decided to expand and Sigulda did not have the possibilities for this, so it was either Riga or Tallinn and in the end Tallinn won :)  Maybe Riga will be the next. Though, I have also a sister in Münich, so maybe Münich! Why not?

In Tallinn we looked for premises more than a year, untill I suddenly found Noblessner. When I first visited the place I knew that this should be the place for „Kalhoj“. A fantastic new development close to the sea, and the wind reminded me about Denmark!

 

What does the name „Kalhoj“ mean?

Esben: It is our surname. In the begiining of the 1900s our family surname was Christensen, but as almost everybody had a -sen surname, our familiy decided to change the surname after the name of the farm where we lived at that time – Kalhøjgaard.

Mairita: We also want to create a warm and family-feeling in our shop. A place were everybody is welcome and feel comfortable. For our employees and for all visiting the shop. You should feel at home in „Kalhoj“

 

What do you like the most about the Scandinavian style?

Esben:   The bright light colors, the simplicity, and that in most cases the product also have a practical function.

 

Do you also live by the principles of the Scandinavian lifestyle, the Hygge?

Esben & Mairita: We do! The word „Hygge“ is mentioned almost everyday, especially by our daugther who is an expert in „Hygge“.

 

As Christmas is approaching and we recently had a post on this topic, what are your Christmas traditions?

Esben: On 1st of December we decorate our home. With the same decorations as every year, and placed on the same plae every year :) We eat „Risengrød“ and „Æbleskiver“ several times during December and every night we will watch the „Julekalender“ on TV. A family TV-serial in 24 episodes – its really „Hyggeligt“.

Mairita: Going to the forest and decorate the trees with vegetables for the animals. It reminds me about my childhood. Also singing and playing Christmas songs. It gives a warm and nice feeling.


ESTONIAN

Selles blogipostituses tutvustame teile lähemalt Kalhoj poe loojaid Esbenit ja Mairitat ja tegime nendega väikse intervjuu. Siit saate ka teada, mis on nime "Kalhoj" taga ;)

Tutvustage end paari lausega, kes on Kalhoj poe loojad?
Esben:l Olen pärit Taanis Jyllandi maal. Mitte kaugel Billundist. Mu isa on põllumees, ema töötas LEGO-s 40 aastat ja ma töötasin LEGOLANDi pargis 10 suvehooaega. 90ndatel käisin mitu korda Lätis ja elasin Lätis ning teadsin, et õpingute lõpetades tahan tagasi pöörduda. Nüüd olen ma siin peatuses elanud 20 aastat!
Mairita: Olen ka pärit maalt, väikesest külast ½ tunni kaugusel Riiast. Olen tõeline loodusearmastaja ja unistasinn alati looduskaunis Siguldas elamisest. 15 aastat tagasi sai minu unistus teoks! Armastan muusikat ja tantsu, mängin akordionit ja tantsin rahvatantsu juba lapsepõlvest peale.

Kust tuli idee luua selline kauplus? Miks just Skandinaavia toodetepood?
Esben ja Mairita: idee ei tulnud korraga, vaid arenes aja jooksul samm-sammult. Oleme juba rohkem kui 15 aastat varustanud hotelle ja restorane ning kogesime, et paljud sõbrad küsisid kodude jaoks rätikuid, veiniklaase ja muid sarnaseid asju. Ka 2008. aastal asutasime taanlaste lasterõivastega veebipoe, nii et 2015. aastal ühendasime kõik Siguldas asuvas kaupluses „Kalhoj“.

Teil oli pood varem Lätis, miks see nüüd just Tallinnasse ja Noblessnerisse jõudis? Miks mitte mõni teine riik?
EK: Tallinna ja Eestiga on meil alati olnud eriline side, kuna meil on siin palju häid hotelli- ja restoranikliente. Lisaks, kui Mairita ja mina 00-ndatel koos saabuvate turistidega töötasime, oli meil palju taanlasi, kes külastasid jategelikult olin ma paljudele rühmadele Tallinnas giid.
Kui Siguldas asuv „Kalhoj“ pood populaarseks sai, otsustasime laieneda ja Siguldal polnud selleks võimalusi, nii et see oli kas Riia või Tallinn ja lõpuks võitis Tallinn  Võib-olla on järgmine Riia. Kuigi mul on Münichis ka õde, siis võib-olla Münich! Miks mitte?
Tallinnas otsisime ruume rohkem kui aasta, kuni leidsin äkki Noblessneri. Esmakordselt seda kohta külastades teadsin, et see peaks olema „Kalhoj“ koht. Fantastiline uusarendus mere lähedal ja tuul tuletas mulle meelde Taanit!

Mida tähendab nimi „Kalhoj“?
EK: See on meie perekonnanimi. 1900ndate aastate alguses oli meie perekonnanimi Christensen, kuid kuna peaaegu kõigil oli -sen perekonnanimi, otsustas meie perekond perekonnanime muuta talu nime järgi, kus me sel ajal elasime - Kalhøjgaard.
MK: Samuti tahame oma kaupluses luua sooja ja perekondliku tunde. Koht, kuhu kõik on oodatud ja kes tunnevad end mugavalt. Meie töötajatele ja kõigile kaupluses käijatele. „Kalhoj“ peaks tundma end koduselt

Mis teile Skandinaavia stiilis kõige rohkem meeldib?
EK: erksad heledad värvid, lihtsus ja see, et enamasti on tootel ka praktiline funktsioon.


Kas elate ka Skandinaavia eluviisi, Hygge'i, põhimõtete järgi?
EK ja MK:Sõna “Hygge” mainitakse peaaegu iga päev, eriti meie tütar, kes on “Hygge” ekspert.

Kuna jõulud lähenevad ja meil oli hiljuti selleteemaline postitus, millised on teie jõulutraditsioonid?
EK: 1. detsembril kaunistame oma kodu. Samade kaunistustega nagu igal aastal ja paigutatakse igal aastal samale tasapinnale:)Detsembris sööme „Risengrød“ ja „Æbleskiver“ mitu korda ning igal õhtul vaatame televiisorist „Julekalender“. Perekondlik seriaal 24 jaos - see on tõesti “Hyggeligt”.
MK: Läheme metsa ja kaunistame puid loomadele köögiviljadega. See tuletab mulle meelde minu lapsepõlve. Samuti laulda ja mängida jõululaule. See annab sooja ja kena tunde.
Eelmine
Imede aeg on saabumas!
Järgmine
Brändide tutvustus!

Lisa kommentaar

Email again: